Lerkefalkmerking

Jeg oppdaget en lerkefalkhekking i Elverum tidligere i vår/sommer. Jeg meldte fra til noen ringmerkere i nærheten, og i dag fikk jeg gleden av å være med når ungene ble merket. Alt foregikk på en veldig skånsom måte, og ingen fugler kom til skade.

You may also like...