Category: Større fugler

Tiur, røy og perleugle

Er en del skogsfugl å se for tiden, særlig langs skogsbilveier hvor de spiser store mengder grus. Og uglene er fortsatt her! Fikk være med NOF Elverum lokallag på en kort spontantur ut i...

Rakkelhane(?) og haukugle

Var rimelig sikker på at det var en orrhane jeg kom over i dag, men når jeg ser på bildene etterpå er jeg litt usikker. Hvorfor er den så prikkete? Hvorfor spiste den furuknopper?...

Hønsehauk tar orrhane

I dag føler jeg at jeg fikk en naturopplevelse av de sjeldne, da jeg fikk oppleve en hønsehauk som hadde tatt en orrhane. Jeg kom kjørende med bil da jeg så noe i veikanten...

Musvåk

Planen i dag var å finne steinvenderen som har oppholdt seg ved Koigen på Hamar i dagevis. Først i dag hadde jeg mulighet til å reise til Hamar for om mulig å få se...