Category: Rovfugler

Bokfink, varsler, tårnfalk og dompap

Bokfinken var i det poserende hjørnet i dag, dompapen hadde det travelt og ville helst ikke posere, mens både varsler og en stillende tårnfalk poserte på litt lenger avstand.

Lerkefalkmerking

Jeg oppdaget en lerkefalkhekking i Elverum tidligere i vår/sommer. Jeg meldte fra til noen ringmerkere i nærheten, og i dag fikk jeg gleden av å være med når ungene ble merket. Alt foregikk på...

Rødstjert, trepiplerke og tårnfalk

Ble et par nye «tomtekryss» nylig; trepiplerke og tårnfalk har jeg sett før, men aldri på eiendommen vi bor på. Lista over fuglearter i Langholsvegen 58, begynner nå å bli rimelig lang. I tillegg...

BT-bana, Rena

BT-bana på Rena er et interessant sted for å se fugler, kanskje spesielt rovfugler. Dagen i dag kunne by på tårnfalk, dvergfalk, musvåk og fjellvåk. Men også myrhauk var sett i området av andre...