Monthly Archive: august 2019

Sommerslagere 2019

Etter å ha vært på arrangementet «Sommerslagere» på Gjøvik gård i en årrekke, måtte vi stå over i fjor grunnet fødsel. Men i år var vi tilbake som like entusiastiske tilskuere. Showet i år...

Lerkefalkmerking

Jeg oppdaget en lerkefalkhekking i Elverum tidligere i vår/sommer. Jeg meldte fra til noen ringmerkere i nærheten, og i dag fikk jeg gleden av å være med når ungene ble merket. Alt foregikk på...