Monthly Archive: april 2019

BT-bana, Rena

BT-bana på Rena er et interessant sted for å se fugler, kanskje spesielt rovfugler. Dagen i dag kunne by på tårnfalk, dvergfalk, musvåk og fjellvåk. Men også myrhauk var sett i området av andre...

Østensjøvannet april 2019

Dette er ikke første gangen jeg besøker Østensjøvannet i Oslo, men det er første gangen jeg har med meg en 9 mnd gammel baby dit. Tenkte at dette må han vende seg til først...